บริษัท ศิริประชา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศิริประชา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท ศิริประชา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศิริประชา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 20,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศิริประชา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศิริประชา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


12 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศิริประชา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

12 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ศิริประชา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศิริประชา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558016379
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศิริประชา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศิริประชา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*