บริษัท เดอะ คอร์เนอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ คอร์เนอร์ จำกัด"

บริษัท เดอะ คอร์เนอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ คอร์เนอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ คอร์เนอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่าที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ คอร์เนอร์ จำกัด


316/67 ซอยวัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ คอร์เนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

316/67 ซอยวัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ คอร์เนอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ คอร์เนอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558016387
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ คอร์เนอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ คอร์เนอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*