บริษัท ดิสแพค โปร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดิสแพค โปร จำกัด"

บริษัท ดิสแพค โปร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดิสแพค โปร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดิสแพค โปร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายผลิตบรรจุภัณฑ์เช่นพลาสติกกระดาษและวัสดุทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดิสแพค โปร จำกัด


118/12 หมู่บ้านบุราสิริ พหลโยธิน-สายไหม ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดิสแพค โปร จำกัด ตั้งอยู่ที่

118/12 หมู่บ้านบุราสิริ พหลโยธิน-สายไหม ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท ดิสแพค โปร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดิสแพค โปร จำกัด

ได้แก่ 0105558016395
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดิสแพค โปร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดิสแพค โปร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*