บริษัท วิจิตรกรุ๊ป แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิจิตรกรุ๊ป แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท วิจิตรกรุ๊ป แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิจิตรกรุ๊ป แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิจิตรกรุ๊ป แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภทเช่นถุงพลาสติกเชือกฟาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิจิตรกรุ๊ป แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัด


1581 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิจิตรกรุ๊ป แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

1581 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท วิจิตรกรุ๊ป แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิจิตรกรุ๊ป แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558016425
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิจิตรกรุ๊ป แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิจิตรกรุ๊ป แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*