บริษัท พาราไดซ์ อพาร์ทเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พาราไดซ์ อพาร์ทเม้นท์ จำกัด"

บริษัท พาราไดซ์ อพาร์ทเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พาราไดซ์ อพาร์ทเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พาราไดซ์ อพาร์ทเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเมนท์พร้อมมีเฟอร์นิเจอร์และไม่มีเฟอร์นิเจอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พาราไดซ์ อพาร์ทเม้นท์ จำกัด


798/4 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พาราไดซ์ อพาร์ทเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

798/4 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท พาราไดซ์ อพาร์ทเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พาราไดซ์ อพาร์ทเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558016433
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พาราไดซ์ อพาร์ทเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พาราไดซ์ อพาร์ทเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*