บริษัท โปรเจคท์ มาร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปรเจคท์ มาร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท โปรเจคท์ มาร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปรเจคท์ มาร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปรเจคท์ มาร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปรเจคท์ มาร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด


141/584 ชั้น 8 อาคารบี 1, เบลล์ คอนโดมิเนียม ถนนระราม 9 (ซอย 3) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปรเจคท์ มาร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

141/584 ชั้น 8 อาคารบี 1, เบลล์ คอนโดมิเนียม ถนนระราม 9 (ซอย 3) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท โปรเจคท์ มาร์ส (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปรเจคท์ มาร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558016468
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปรเจคท์ มาร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปรเจคท์ มาร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*