บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการ และจำหน่าย เครื่องระบบทำความเย็น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด


98/98 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/98 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558016476
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*