บริษัท ปุคซินี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปุคซินี จำกัด"

บริษัท ปุคซินี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปุคซินี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 6,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปุคซินี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปุคซินี จำกัด


10/97 อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้นที่ 6 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปุคซินี จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/97 อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้นที่ 6 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ปุคซินี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปุคซินี จำกัด

ได้แก่ 0105558016484
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปุคซินี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปุคซินี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*