บริษัท พิกุล ทาวเวอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พิกุล ทาวเวอร์ จำกัด"

บริษัท พิกุล ทาวเวอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พิกุล ทาวเวอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พิกุล ทาวเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งโครง เสาสัญญาณโทรคมนาคม ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พิกุล ทาวเวอร์ จำกัด


47/162 หมู่ที่ 2 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พิกุล ทาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

47/162 หมู่ที่ 2 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท พิกุล ทาวเวอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พิกุล ทาวเวอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558016506
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พิกุล ทาวเวอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พิกุล ทาวเวอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*