บริษัท ทองเอก เทรดดิ้ง แอนด์ การ์เม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทองเอก เทรดดิ้ง แอนด์ การ์เม้นท์ จำกัด"

บริษัท ทองเอก เทรดดิ้ง แอนด์ การ์เม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทองเอก เทรดดิ้ง แอนด์ การ์เม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทองเอก เทรดดิ้ง แอนด์ การ์เม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการการค้ารับจ้างผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทองเอก เทรดดิ้ง แอนด์ การ์เม้นท์ จำกัด


87/132-133 ซอยเอกชัย 76 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทองเอก เทรดดิ้ง แอนด์ การ์เม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

87/132-133 ซอยเอกชัย 76 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ทองเอก เทรดดิ้ง แอนด์ การ์เม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทองเอก เทรดดิ้ง แอนด์ การ์เม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558016514
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทองเอก เทรดดิ้ง แอนด์ การ์เม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทองเอก เทรดดิ้ง แอนด์ การ์เม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*