บริษัท พีเอเคเอส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอเคเอส จำกัด"

บริษัท พีเอเคเอส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอเคเอส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอเคเอส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับทำบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอเคเอส จำกัด


10/358 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอเคเอส จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/358 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอเคเอส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอเคเอส จำกัด

ได้แก่ 0105558016522
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอเคเอส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอเคเอส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*