บริษัท เลนส์แอนด์ไทม์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เลนส์แอนด์ไทม์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เลนส์แอนด์ไทม์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เลนส์แอนด์ไทม์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เลนส์แอนด์ไทม์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย นาฬิกา แว่นตา คอนเทคเลนส์ น้ำยาคอนเทคเลนส์ รับจ้างตัดแว่นตาทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เลนส์แอนด์ไทม์ กรุ๊ป จำกัด


79 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 ห้อง 316/1 ชั้น 3 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เลนส์แอนด์ไทม์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

79 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 ห้อง 316/1 ชั้น 3 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เลนส์แอนด์ไทม์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เลนส์แอนด์ไทม์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558016531
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เลนส์แอนด์ไทม์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เลนส์แอนด์ไทม์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*