บริษัท เซีย ริช คอนซัลติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซีย ริช คอนซัลติ้ง จำกัด"

บริษัท เซีย ริช คอนซัลติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซีย ริช คอนซัลติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซีย ริช คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซีย ริช คอนซัลติ้ง จำกัด


2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซีย ริช คอนซัลติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท เซีย ริช คอนซัลติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซีย ริช คอนซัลติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558016549
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซีย ริช คอนซัลติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซีย ริช คอนซัลติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*