บริษัท สินสิวลี สตีล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สินสิวลี สตีล จำกัด"

บริษัท สินสิวลี สตีล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สินสิวลี สตีล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สินสิวลี สตีล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง และโลหะทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สินสิวลี สตีล จำกัด


1527/1 ถนนเทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สินสิวลี สตีล จำกัด ตั้งอยู่ที่

1527/1 ถนนเทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท สินสิวลี สตีล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สินสิวลี สตีล จำกัด

ได้แก่ 0105558016581
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สินสิวลี สตีล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สินสิวลี สตีล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*