บริษัท เอเอสวีเอ. อิมเป็กซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเอสวีเอ. อิมเป็กซ์ จำกัด"

บริษัท เอเอสวีเอ. อิมเป็กซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเอสวีเอ. อิมเป็กซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเอสวีเอ. อิมเป็กซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายข้าว พริกไทย น้ำตาล และเครื่องบริโภคอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเอสวีเอ. อิมเป็กซ์ จำกัด


550/146 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเอสวีเอ. อิมเป็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

550/146 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เอเอสวีเอ. อิมเป็กซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเอสวีเอ. อิมเป็กซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558016671
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเอสวีเอ. อิมเป็กซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเอสวีเอ. อิมเป็กซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*