บริษัท แอพเพอเชอร์ วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอพเพอเชอร์ วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด"

บริษัท แอพเพอเชอร์ วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอพเพอเชอร์ วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอพเพอเชอร์ วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการผลิตภาพยนต์และวีดิทัศน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอพเพอเชอร์ วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด


12 ซอยสุขสวัสดิ์ 25/2 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอพเพอเชอร์ วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

12 ซอยสุขสวัสดิ์ 25/2 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท แอพเพอเชอร์ วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอพเพอเชอร์ วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558016689
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอพเพอเชอร์ วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอพเพอเชอร์ วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*