บริษัท เดอะ โลกา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ โลกา จำกัด"

บริษัท เดอะ โลกา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ โลกา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ โลกา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ โลกา จำกัด


311 ซอยพระรามเก้า 51 (ถนนเสรี6) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ โลกา จำกัด ตั้งอยู่ที่

311 ซอยพระรามเก้า 51 (ถนนเสรี6) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ โลกา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ โลกา จำกัด

ได้แก่ 0105558016697
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ โลกา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ โลกา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*