บริษัท วาระเวลา ครีเอชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วาระเวลา ครีเอชั่น จำกัด"

บริษัท วาระเวลา ครีเอชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วาระเวลา ครีเอชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,930,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วาระเวลา ครีเอชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าสถานที่ เพื่องานอีเว้นท์ งานแต่งงาน งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ งานถ่ายรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วาระเวลา ครีเอชั่น จำกัด


208 ซอยอินทามระ 26 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วาระเวลา ครีเอชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

208 ซอยอินทามระ 26 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท วาระเวลา ครีเอชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วาระเวลา ครีเอชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558016701
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วาระเวลา ครีเอชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วาระเวลา ครีเอชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*