บริษัท เมดเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมดเทค (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เมดเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมดเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมดเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ยา เครื่องสำอางค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมดเทค (ไทยแลนด์) จำกัด


18/7 หมู่บ้านเดอะเมทโทรพัฒนาการ-ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 80 แยก 5 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมดเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

18/7 หมู่บ้านเดอะเมทโทรพัฒนาการ-ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 80 แยก 5 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เมดเทค (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมดเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558016719
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมดเทค (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมดเทค (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*