บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต นำเข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งทุกชนิด เซรามิค ฯลฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


88/246 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/246 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558016727
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*