บริษัท ชุมทอง 24 เค 204 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชุมทอง 24 เค 204 จำกัด"

บริษัท ชุมทอง 24 เค 204 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชุมทอง 24 เค 204 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชุมทอง 24 เค 204 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบอรม รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารการขาย และ การขยายตลาด พัฒนาคุณภาพบุคลากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชุมทอง 24 เค 204 จำกัด


97/30 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชุมทอง 24 เค 204 จำกัด ตั้งอยู่ที่

97/30 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ชุมทอง 24 เค 204 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชุมทอง 24 เค 204 จำกัด

ได้แก่ 0105558016743
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชุมทอง 24 เค 204 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชุมทอง 24 เค 204 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*