บริษัท ออดิทัส แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออดิทัส แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด"

บริษัท ออดิทัส แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออดิทัส แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออดิทัส แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออดิทัส แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด


3560 ถนนเพชรบุรี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออดิทัส แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

3560 ถนนเพชรบุรี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ออดิทัส แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออดิทัส แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558016751
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออดิทัส แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออดิทัส แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*