บริษัท คลีน เอ็นเนอร์จี โปรดิวเซอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คลีน เอ็นเนอร์จี โปรดิวเซอร์ จำกัด"

บริษัท คลีน เอ็นเนอร์จี โปรดิวเซอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คลีน เอ็นเนอร์จี โปรดิวเซอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คลีน เอ็นเนอร์จี โปรดิวเซอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คลีน เอ็นเนอร์จี โปรดิวเซอร์ จำกัด


1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คลีน เอ็นเนอร์จี โปรดิวเซอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท บริษัท คลีน เอ็นเนอร์จี โปรดิวเซอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คลีน เอ็นเนอร์จี โปรดิวเซอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558016778
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คลีน เอ็นเนอร์จี โปรดิวเซอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คลีน เอ็นเนอร์จี โปรดิวเซอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*