บริษัท ขุมทรัพย์สิบแสน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ขุมทรัพย์สิบแสน จำกัด"

บริษัท ขุมทรัพย์สิบแสน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ขุมทรัพย์สิบแสน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ขุมทรัพย์สิบแสน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการจัดสรรบ้านและที่ดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ขุมทรัพย์สิบแสน จำกัด


147/90 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ขุมทรัพย์สิบแสน จำกัด ตั้งอยู่ที่

147/90 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท ขุมทรัพย์สิบแสน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ขุมทรัพย์สิบแสน จำกัด

ได้แก่ 0105558016816
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ขุมทรัพย์สิบแสน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ขุมทรัพย์สิบแสน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*