บริษัท ยูอาร์ที เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูอาร์ที เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท ยูอาร์ที เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูอาร์ที เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูอาร์ที เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งและขายปลีก เทปกาว กาวน้ำ กาวยาง ซิลิโคน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูอาร์ที เทรดดิ้ง จำกัด


9/71 ซอยอ่อนนุช 74/4 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูอาร์ที เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/71 ซอยอ่อนนุช 74/4 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ยูอาร์ที เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูอาร์ที เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558016832
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูอาร์ที เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูอาร์ที เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*