บริษัท ไอที คอนซัลแทนต์ แอนด์ ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอที คอนซัลแทนต์ แอนด์ ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ไอที คอนซัลแทนต์ แอนด์ ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอที คอนซัลแทนต์ แอนด์ ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอที คอนซัลแทนต์ แอนด์ ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิต และจำหน่าย ตู้เติมเงินออนไลน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอที คอนซัลแทนต์ แอนด์ ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด


20/40 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอที คอนซัลแทนต์ แอนด์ ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

20/40 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ไอที คอนซัลแทนต์ แอนด์ ออนไลน์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอที คอนซัลแทนต์ แอนด์ ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558016841
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอที คอนซัลแทนต์ แอนด์ ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอที คอนซัลแทนต์ แอนด์ ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*