บริษัท ทีดับเบิลยูเอฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีดับเบิลยูเอฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด"

บริษัท ทีดับเบิลยูเอฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีดับเบิลยูเอฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีดับเบิลยูเอฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการการผลิตและจำหน่ายท่อดักท์ส่งลมเย็น ท่อแอร์ ข้อต่อ ข้องอ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีดับเบิลยูเอฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด


2 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 5-2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีดับเบิลยูเอฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 5-2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ทีดับเบิลยูเอฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีดับเบิลยูเอฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558016875
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีดับเบิลยูเอฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีดับเบิลยูเอฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*