บริษัท บีเอส โกรท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีเอส โกรท จำกัด"

บริษัท บีเอส โกรท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีเอส โกรท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีเอส โกรท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีเอส โกรท จำกัด


88/65 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีเอส โกรท จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/65 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท บีเอส โกรท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีเอส โกรท จำกัด

ได้แก่ 0105558016905
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีเอส โกรท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีเอส โกรท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*