บริษัท เอสไอเอซี เดเวล็อปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสไอเอซี เดเวล็อปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท เอสไอเอซี เดเวล็อปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสไอเอซี เดเวล็อปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสไอเอซี เดเวล็อปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสไอเอซี เดเวล็อปเม้นท์ จำกัด


96/118 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสไอเอซี เดเวล็อปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

96/118 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เอสไอเอซี เดเวล็อปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสไอเอซี เดเวล็อปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558016921
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสไอเอซี เดเวล็อปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสไอเอซี เดเวล็อปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*