บริษัท วินวิน แพคเกจจิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วินวิน แพคเกจจิ้ง จำกัด"

บริษัท วินวิน แพคเกจจิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วินวิน แพคเกจจิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วินวิน แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ เช่น เครื่องอบฟิล์มหด เครื่องซิลถุง เครื่องรัดกล่อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วินวิน แพคเกจจิ้ง จำกัด


2/137 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60/1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วินวิน แพคเกจจิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/137 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60/1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท วินวิน แพคเกจจิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วินวิน แพคเกจจิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558016948
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วินวิน แพคเกจจิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วินวิน แพคเกจจิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*