บริษัท บริหารกิจการหมู่บ้านโนเบิลจีโอวัชรพล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บริหารกิจการหมู่บ้านโนเบิลจีโอวัชรพล จำกัด"

บริษัท บริหารกิจการหมู่บ้านโนเบิลจีโอวัชรพล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บริหารกิจการหมู่บ้านโนเบิลจีโอวัชรพล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บริหารกิจการหมู่บ้านโนเบิลจีโอวัชรพล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริหารแผนงานเกี่ยวกับที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บริหารกิจการหมู่บ้านโนเบิลจีโอวัชรพล จำกัด


222/317 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บริหารกิจการหมู่บ้านโนเบิลจีโอวัชรพล จำกัด ตั้งอยู่ที่

222/317 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท บริหารกิจการหมู่บ้านโนเบิลจีโอวัชรพล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บริหารกิจการหมู่บ้านโนเบิลจีโอวัชรพล จำกัด

ได้แก่ 0105558016964
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บริหารกิจการหมู่บ้านโนเบิลจีโอวัชรพล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บริหารกิจการหมู่บ้านโนเบิลจีโอวัชรพล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*