บริษัท แมคเนี่ยม โค้ตติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แมคเนี่ยม โค้ตติ้ง จำกัด"

บริษัท แมคเนี่ยม โค้ตติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แมคเนี่ยม โค้ตติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แมคเนี่ยม โค้ตติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แมคเนี่ยม โค้ตติ้ง จำกัด


6 ซอยศรีนครินทร์ 62 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แมคเนี่ยม โค้ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

6 ซอยศรีนครินทร์ 62 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท แมคเนี่ยม โค้ตติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แมคเนี่ยม โค้ตติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558016999
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แมคเนี่ยม โค้ตติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แมคเนี่ยม โค้ตติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*