บริษัท สิริวรรธนา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สิริวรรธนา จำกัด"

บริษัท สิริวรรธนา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สิริวรรธนา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สิริวรรธนา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสถานพยาบาล โรคผิวหนังและโรคอื่น ๆ ทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สิริวรรธนา จำกัด


81 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สิริวรรธนา จำกัด ตั้งอยู่ที่

81 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท สิริวรรธนา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สิริวรรธนา จำกัด

ได้แก่ 0105558017006
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สิริวรรธนา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สิริวรรธนา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*