บริษัท เคเอเอฟ พลัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคเอเอฟ พลัส จำกัด"

บริษัท เคเอเอฟ พลัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคเอเอฟ พลัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคเอเอฟ พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การสั่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น สินค้าอุปโภค บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคเอเอฟ พลัส จำกัด


44 ซอยโกสุมรวมใจ 7 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคเอเอฟ พลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

44 ซอยโกสุมรวมใจ 7 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท เคเอเอฟ พลัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคเอเอฟ พลัส จำกัด

ได้แก่ 0105558017022
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคเอเอฟ พลัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคเอเอฟ พลัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*