บริษัท จันทร์กราฟิคส์แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จันทร์กราฟิคส์แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด"

บริษัท จันทร์กราฟิคส์แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จันทร์กราฟิคส์แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จันทร์กราฟิคส์แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ทำจากกระดาษ กระดาษลูกฟูก และพลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จันทร์กราฟิคส์แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด


58 ชั้นที่ 1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 18 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จันทร์กราฟิคส์แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

58 ชั้นที่ 1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 18 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท จันทร์กราฟิคส์แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จันทร์กราฟิคส์แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558017073
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จันทร์กราฟิคส์แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จันทร์กราฟิคส์แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*