บริษัท บีไฮฟ์ บันส์ เบเกอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีไฮฟ์ บันส์ เบเกอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท บีไฮฟ์ บันส์ เบเกอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีไฮฟ์ บันส์ เบเกอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีไฮฟ์ บันส์ เบเกอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีไฮฟ์ บันส์ เบเกอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด


71/5 ซอยสุขุมวิท31(สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีไฮฟ์ บันส์ เบเกอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

71/5 ซอยสุขุมวิท31(สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท บีไฮฟ์ บันส์ เบเกอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีไฮฟ์ บันส์ เบเกอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558017081
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีไฮฟ์ บันส์ เบเกอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีไฮฟ์ บันส์ เบเกอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*