บริษัท ออโต้ รอสโซ่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออโต้ รอสโซ่ จำกัด"

บริษัท ออโต้ รอสโซ่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออโต้ รอสโซ่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออโต้ รอสโซ่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อขายรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ นำเข้าอะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออโต้ รอสโซ่ จำกัด


98/64 ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออโต้ รอสโซ่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/64 ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท ออโต้ รอสโซ่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออโต้ รอสโซ่ จำกัด

ได้แก่ 0105558017090
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออโต้ รอสโซ่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออโต้ รอสโซ่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*