บริษัท เอ็นไร้ต์ สแตรเตอจี้ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นไร้ต์ สแตรเตอจี้ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เอ็นไร้ต์ สแตรเตอจี้ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นไร้ต์ สแตรเตอจี้ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นไร้ต์ สแตรเตอจี้ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านการจัดอบรมการเยี่ยมชมให้บริการผู้เชี่ยวชาญการเพื่อให้ความรู้เพิ่มพูนทักษะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นไร้ต์ สแตรเตอจี้ กรุ๊ป จำกัด


7/366 ซอยทวีวัฒนา 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นไร้ต์ สแตรเตอจี้ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

7/366 ซอยทวีวัฒนา 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นไร้ต์ สแตรเตอจี้ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นไร้ต์ สแตรเตอจี้ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558017103
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นไร้ต์ สแตรเตอจี้ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นไร้ต์ สแตรเตอจี้ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*