บริษัท วิรุฬญ์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิรุฬญ์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท วิรุฬญ์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิรุฬญ์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิรุฬญ์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กล้องวงจร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิรุฬญ์ กรุ๊ป จำกัด


46/258 ซอยนิมิตใหม่ 40 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิรุฬญ์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

46/258 ซอยนิมิตใหม่ 40 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท วิรุฬญ์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิรุฬญ์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558017111
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิรุฬญ์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิรุฬญ์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*