บริษัท ดีกู๊ด เมดิคอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีกู๊ด เมดิคอล จำกัด"

บริษัท ดีกู๊ด เมดิคอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีกู๊ด เมดิคอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีกู๊ด เมดิคอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงาน ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ให้บริการรับจ้าง ติดตั้งซ่อมแซม ระบบท่อก๊าซทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีกู๊ด เมดิคอล จำกัด


35/32 หมู่ที่ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีกู๊ด เมดิคอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

35/32 หมู่ที่ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ดีกู๊ด เมดิคอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีกู๊ด เมดิคอล จำกัด

ได้แก่ 0105558017120
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีกู๊ด เมดิคอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีกู๊ด เมดิคอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*