บริษัท เพอซันนอลไลซ์ อิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพอซันนอลไลซ์ อิท จำกัด"

บริษัท เพอซันนอลไลซ์ อิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพอซันนอลไลซ์ อิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพอซันนอลไลซ์ อิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ซื้อมา-ขายไป ฟิล์มรถยนต์รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพอซันนอลไลซ์ อิท จำกัด


22/126 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพอซันนอลไลซ์ อิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/126 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เพอซันนอลไลซ์ อิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพอซันนอลไลซ์ อิท จำกัด

ได้แก่ 0105558017138
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพอซันนอลไลซ์ อิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพอซันนอลไลซ์ อิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*