บริษัท ซิลเวอร์ ซอร์สซิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซิลเวอร์ ซอร์สซิ่ง จำกัด"

บริษัท ซิลเวอร์ ซอร์สซิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซิลเวอร์ ซอร์สซิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซิลเวอร์ ซอร์สซิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์ก่อ สร้างบ้านเรือน ที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซิลเวอร์ ซอร์สซิ่ง จำกัด


179/14 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 77 แยก 13 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซิลเวอร์ ซอร์สซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

179/14 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 77 แยก 13 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ซิลเวอร์ ซอร์สซิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซิลเวอร์ ซอร์สซิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558017197
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซิลเวอร์ ซอร์สซิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซิลเวอร์ ซอร์สซิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*