บริษัท เอเชี่ยน อินเตอร์แลนด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเชี่ยน อินเตอร์แลนด์ จำกัด"

บริษัท เอเชี่ยน อินเตอร์แลนด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเชี่ยน อินเตอร์แลนด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเชี่ยน อินเตอร์แลนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำด้านบริหารงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และที่ดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเชี่ยน อินเตอร์แลนด์ จำกัด


514/18 ซอยรามคำแหง39(เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเชี่ยน อินเตอร์แลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

514/18 ซอยรามคำแหง39(เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เอเชี่ยน อินเตอร์แลนด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเชี่ยน อินเตอร์แลนด์ จำกัด

ได้แก่ 0105558017227
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเชี่ยน อินเตอร์แลนด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเชี่ยน อินเตอร์แลนด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*