บริษัท ทำมาปัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทำมาปัน จำกัด"

บริษัท ทำมาปัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทำมาปัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทำมาปัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัวและสังคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทำมาปัน จำกัด


23 ซอยรามอินทรา 14 แยก 16 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทำมาปัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

23 ซอยรามอินทรา 14 แยก 16 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท ทำมาปัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทำมาปัน จำกัด

ได้แก่ 0105558017243
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทำมาปัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทำมาปัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*