บริษัท เซกิซุย แพลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซกิซุย แพลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เซกิซุย แพลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซกิซุย แพลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซกิซุย แพลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม วางแผน ออกแบบ ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซกิซุย แพลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด


2 อาคารจัสมิน ชั้น 12 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซกิซุย แพลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 อาคารจัสมิน ชั้น 12 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เซกิซุย แพลนท์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซกิซุย แพลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558017278
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซกิซุย แพลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซกิซุย แพลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*