บริษัท เจริญสิน การบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจริญสิน การบัญชี จำกัด"

บริษัท เจริญสิน การบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจริญสิน การบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจริญสิน การบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทางด้านกฏหมาย และบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจริญสิน การบัญชี จำกัด


65 ซอยวชิรธรรมสาธิต 26 ถนนสุขมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจริญสิน การบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

65 ซอยวชิรธรรมสาธิต 26 ถนนสุขมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท เจริญสิน การบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจริญสิน การบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0105558017286
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจริญสิน การบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจริญสิน การบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*