บริษัท มิเรอร์ แชนเนล(ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มิเรอร์ แชนเนล(ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท มิเรอร์ แชนเนล(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มิเรอร์ แชนเนล(ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มิเรอร์ แชนเนล(ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่โฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มิเรอร์ แชนเนล(ประเทศไทย) จำกัด


40/1 ซอยปลื้มมณี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มิเรอร์ แชนเนล(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

40/1 ซอยปลื้มมณี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท มิเรอร์ แชนเนล(ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มิเรอร์ แชนเนล(ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558017308
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มิเรอร์ แชนเนล(ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มิเรอร์ แชนเนล(ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*