บริษัท ธารา บิลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธารา บิลดิ้ง จำกัด"

บริษัท ธารา บิลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธารา บิลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธารา บิลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายแผ่นกันน้ำซึม น้ำยากันซึม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธารา บิลดิ้ง จำกัด


40/104 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ ซอยเพชรเกษม 69 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธารา บิลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

40/104 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ ซอยเพชรเกษม 69 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ธารา บิลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธารา บิลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558017332
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธารา บิลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธารา บิลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*