บริษัท ธีร์ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธีร์ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท ธีร์ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธีร์ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธีร์ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายปลีก เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธีร์ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด


96/529 หมู่ที่ 2 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธีร์ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

96/529 หมู่ที่ 2 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท ธีร์ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธีร์ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558017341
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธีร์ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธีร์ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*