บริษัท โตมุ เทคโนโลยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โตมุ เทคโนโลยี จำกัด"

บริษัท โตมุ เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โตมุ เทคโนโลยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โตมุ เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้ากระดาษ สิ่งพิมพ์ เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โตมุ เทคโนโลยี จำกัด


50/5 ซอยรามคำแหง 66 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โตมุ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

50/5 ซอยรามคำแหง 66 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท โตมุ เทคโนโลยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โตมุ เทคโนโลยี จำกัด

ได้แก่ 0105558017359
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โตมุ เทคโนโลยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โตมุ เทคโนโลยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*